17. mai 2024

17. mai 2024

fargerik barnetegning

Prioritert plass i Folketoget

Jubilerende lag tar kontakt for prioritert plassering. Prioritert plass må søkes til 17. mai-utvalget. Spørsmål om deltakelse i folketoget sendes til Charlotte Larsen, e-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Søk om prioritert plass

Du kan også sende brev til Trondheim kommune, 17. mai-utvalget, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Frist for søknad er 2. mai.

Retningslinjer for deltakelse i Folketoget

  1. Politiske paroler er forbudt.
  2. Biler skal brukes i minst mulig utstrekning. Hvis bil må brukes, sendes begrunnet søknad til 17. mai-utvalget. Bilen må være registrert og i forskriftsmessig stand, og uten reklame. Motorklubber kan delta med sykler, men da må disse trilles.
  3. Dyr som førerhunder og hjelpehunder kan være med i toget hvis voksne mennesker har ansvar for dem. Andre dyr, for eksempel hester, aksepteres ikke. Da erfaring viser at disse kan bli skremt og kan skade omkringstående.
  4. Grupper som er avhengige av å bruke forsterkeranlegg, må vise hensyn og regulere lydnivået slik at ikke andre musikkinnslag blir overdøvet. Popmusikk skal ikke overdøve fedrelandssangen 17. mai.
  5. For å unngå ulykker vil 17. mai-utvalget ikke godkjenne risikofylte innslag til fare for liv og helbred.
  6. Innslag og paroler som virker støtende godkjennes ikke.
  7. Reklameplakater/-banner er ikke tillatt i toget.
  8. Synlig berusede personer er uønsket i toget og kan bortvises.
  9. Det er ikke tillatt å nyte verken alkohol eller andre rusmidler på offentlig sted, og av den grunn ei heller i toget.

Salgsplass på 17. mai

Du må bruke eget søknadsskjema når du søker om leie av grunn for salg på 17. mai. Det gjelder salg av for eksempel pølser, is og leker.

Søk om salgsplass (søknadsfrist er 1. mars)

 

Sist oppdatert: 13.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX