Hjem Kultur og fritidDen kulturelle spaserstokkenKontakt og bakgrunnsinformasjon

Kontakt og bakgrunnsinformasjon

Få programmet tilsendt

Kulturenheten utgir en katalog med kulturtilbud fra Den kulturelle spaserstokken to ganger i året. Du kan kontakte Kulturenheten på tlf. 72 54 57 00 (resepsjon) eller 72 54 57 14 (Seniorkultur) for å få programmet tilsendt i posten.

Se hele programmet for januar - juni 2021  (

Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager og i Det skjer i Adresseavisen.

Følg Den kulturelle spaserstokken Trondheim på Facebook

Kontakt

Kulturenheten har ansvar for kulturtilbud til seniorer.

Avdelingsleder Seniorkultur
Kjetil Krøvel
telefon 916 72 398
kjetil.krovel@trondheim.kommune.no

Oversikt over alle ansatte i Seniorkultur

Hanne Jensen Sousa - kulturprodusent for Den kulturelle spaserstokken
tlf. 917 60 056 - hanne-jensen.sousa@trondheim.kommune.no

Ove Bjørken - kulturprodusent for Den kulturelle spaserstokken
tlf. 412 00 540 - ove.bjorken@trondheim.kommune.no

Anniken Glein - kulturprodusent
tlf. 72 54 57 00 - anniken.glein@trondheim.kommune.no

Knut Sletnes - kulturprodusent
tlf. 974 14 560 - knut.sletnes@trondheim.kommune.no

Martin Lingås - kulturprodusent
tlf. 952 63 613 - martin.lingas@trondheim.kommune.no

Adnan "Adi" Kuko - kulturprodusent
tlf. 915 30 749 - adnan.kuko@trondheim.kommune.no

Torstein Holen - kulturprodusent
tlf. 72 54 57 14 - torstein.holen@trondheim.kommune.no

Kjartan Edvardsen - kulturprodusent
tlf. 913 41 951 - kjartan.edvardsen@trondheim.kommune.no

Frida Oline Johansen Winther - kulturprodusent
tlf. 901 54 251 - frida.oline.johansen.winther@trondheim.kommune.no

Om Den kulturelle spaserstokken

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Den kulturelle spaserstokken har flere hundre kulturarrangement årlig, på ulike arenaer i hele byen. Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte.

Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet. Den kulturelle spaserstokken tilbyr arrangement på helse- og velferdssentre og nærmiljøarenaer i alle bydeler, og samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging.

Den kulturelle spaserstokken gir tilbud innen alle kunstformer: Musikk, teater, film, litteratur, kunst, trim og friluftsliv, og gir i stor grad oppdrag til lokale utøvere. 

Interkommunalt samarbeid og nasjonal satsing

Det er etablert et interkommunalt nettverk mellom kommuner i Trøndelag om Den kulturelle spaserstokken. Kommunene samarbeider bl.a. om turneer og oppdrag til lokale kulturutøvere.

I 2009 ble også seniorfestivalen Metusalemfestivalen startet som en del av dette samarbeidet. Festivalen arrangeres på omgang av kommuner i Trøndelag.

Fra 2007 har Den kulturelle spaserstokken vært en nasjonal satsing. Formålet er å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Fra 2015 har ordningen vært administrert gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Kulturkarusellen - tilbud til helse- og velferdssentre

Kulturkarusellen er et skreddersydd kulturtilbud til helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune. Målgruppen for Kulturkarusellen er beboere med lav mobilitet og deres pårørende.

Arrangementene i Kulturkarusellen holdes som interne arrangement og annonseres ikke eksternt.

Kulturenheten sender tilbud om arrangement til helse- og velferdssentrene to ganger i året.

Forskningsprosjekt

Deltakelse i kulturtilbud representerer et stort potensial for inkludering i det norske samfunnet. Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke nye løsninger som kreves for at seniorer med innvandrerbakgrunn skal motiveres for deltakelse i kulturtilbud.

Sintef leder et forskningsprosjekt hvor Seniorkultur er med i prosjektgruppa.

"Kulturtilbud for inkludering av seniorer med innvandrerbakgrunn".

Sist oppdatert: 10.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004