Trondheim som Europeisk frivillighetshovedstad 2023

Trondheim som Europeisk frivillighetshovedstad 2023

I 2023 er Trondheim valgt ut til å være Europeisk frivillighetshovedstad!

Bilde av tre mennesker som sitter på en benk ved Nidelva og ser mot Nidarosdomen.

Trondheim som Europeisk frivillighetshovedstad

I konkurranse med Asti i Italia, Birgu på Malta og Oeiras i Portugal vant Trondheim European Capital Competition for 2023.

Trondheim og Trøndelag har mye å være stolt av når det gjelder frivillighet: Vi har 14 svært aktive frivilligsentraler og det finnes 1500 frivillige organisasjoner i byen. Mer enn 50% av trondhjemmere er engasjert i frivillighet i en eller annen form, og ingen har flere idrettslag i Norge enn Trøndelag! Noen vil kanskje si: "Det é sånn vi é".

Gjennom hele 2023 vil det være arrangement, treff og aktiviteter som skal fremme og bidra til enda mer til frivillig aktivitet i Trondheim. Frivilligforum er et av de nye tilskuddene, som er et månedlig treffsted for frivillige lag og organisasjoner med et eget tema for hver gang.

Trondheim som Europeisk frivillighovedstad

Aktiviteter

Neste Frivilligforum er: 14. juni med tema "Næringsliv og frivilligheten – sammen for sosial bærekraft".

Trondheim som Europeisk frivillighovedstad 2023.

Hva er Europeisk Frivillighovedstad?

European Volunteering Capital Competition er en europeisk konkurranse som har som mål å fremme frivillighet på lokalt nivå. Målet er å styrke, inspirere og feire frivilligheten ved å gi anerkjennelse til kommuner som støtter og satser på frivillighet.

Konkurransen organiseres av Centre for European Volunteering (CEV), som er et europeisk frivillighetsnettverk som jobber for å fremme og støtte frivillig arbeid og innsats i Europa. Tidligere hovedsteder har vært Gdansk, Berlin, Padova, Århus og London.

Europeisk frivillighetshovedstad

Lenker

EVC Trondheim på Instagram

EVC Trondheim på Facebook

Kontakt

Prosjektleder Tanja Plasil, e-post: tanja.plasil@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 05.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB