Minnestipend 22. juli

Minnestipend 22. juli

Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli

Formannskapet i Trondheim har vedtatt å opprette et minnestipend med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011.

Stipendet er på kr 20 000 og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Stipendet skal brukes til å videreutvikle arbeidet de driver med. Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.

Søkeren eller den nominerte må være registrert bosatt i Trondheim kommune, eller ha sin opprinnelse i kommunen. Alle som bor i Trondheim kommune har muligheten til å nominere en kandidat.

Behandling av nominasjoner

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler innkomne nominasjoner, i samråd med en komite.

Komiteen består av:

  • Even Ytterhus, Kommunedirektørens fagstab, SLT-koordinator
  • Berit Kirksæther, Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur
  • Rune Sandmark, Fagenhet for oppvekst og utdanning

Frist

Frist for å nominere er 15. juni hvert år.

Slik søker eller nominerer du

Søknaden eller nominasjonsforslaget skal inneholde:

  1. Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer.
  2. Dokumentasjon av tidligere arbeid - En presentasjon av søkeren med vekt på temaene og personens rolle i temaene som er blitt utvalgt.
  3. Beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

Du kan sende søknaden til Fagenhet for oppvekst og utdanning; fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernserklæring for digitale tjenester.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Rune Sandmark, 95 26 38 24.

Tidligere mottakere av Minnestipend

2016: PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon

2017: ISFIT

2018: Elevrådet ved Thora Storm videregående skole. Reportasje adressa.no

2019: Natur og Ungdom, avd Trondheim

2020: Kolstad-Saupstad ungdomsråd

2021: Oda Okkenhaug

Sist oppdatert: 22.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H