Spillemidler

Om spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 

Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom (6-19 år).

Du finner mer informasjon om spillemidler på Regjeringen.no.

Hvem kan søke om tilskudd

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, borettslag/velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende) kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Alle som skal søke spillemidler må delta på spillemiddelseminar som avholdes hvert år i april/mai. Invitasjon med påmelding sendes ut til alle idrettslag i forkant.

Søknadsfrist 

1. september: Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (skriftlig søknad med tegninger og planer)

1. oktober: Spillemiddelsøknad (elektronisk søknad)

Hva kan du søke om 

Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
Søker må sette seg inn i bestemmelsene for tilskuddet:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søk om tilskudd

Hvordan søker du

Anlegget må være med i Plan for idrett og friluftsliv.

Last ned innmeldingsskjema

  • Planene for anlegget det søkes spillemidler til må på forhånd være godkjent av kommune/departement.
  • Forhåndsgodkjenning må foreligge før arbeidet settes i gang!

Søknadsskjema

Spillemiddelsøknaden sendes elektronisk.

Skjema, diverse maler og bestemmelsene om tilskudd finner du på www.idrettsanlegg.no

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Mona Rise 
Mobil: 950 95 808
E-post: mona.rise@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 18.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006