Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til utlånssentraler for utstyr til idrett og friluftsliv

Tilskudd til utlånssentraler for utstyr til idrett og friluftsliv

Formål

Tilskudd til utlån og investering av utstyr til idrett og friluftsliv for å sikre forutsigbarhet når det gjelder driften av disse.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle eksisterende utlånssentraler og nye idrettslag/ foreninger/ frivillighetssentraler i Trondheim kan søke om drifts- og investeringsstøtte til slike utstyrssentraler.

  • I 2020 er den totale rammen for tilskuddsordningen kroner 300 000,- 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2020 er 1. juni.

Hva kan det søkes støtte til

  • Driftsstøtte, bl.a. leie av lokaler- utgiften til leie må dokumenteres
  • Videreutvikling av tilbudet - bl.a. bookingsystemer
  • Innkjøp av idretts- og friluftsutstyr
  • Medlemskap i BUA

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad, telefon: 45078662

Jorid Ferner, telefon: 93094440 

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 27.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006