Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendKulturfondetTrondheim kommunes kulturfond 2020

Trondheim kommunes kulturfond 2020

Det lyses herved ut midler fra avkastningen fra Trondheim kommunes kulturfond til fordeling i 2020.

Trondheim kommunes kulturfond skal bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Kulturfondet ble etablert etter vedtak i bystyret 25. mars 2004.

Tilskudd fra fondets avkastning kan gå til delfinansiering av større arrangement og utviklingsprosjekter innen kultur, idrett og kulturnæring i privat og/eller offentlig regi. Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Avkastningen fra kulturfondet kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

Søknad må inneholde en presentasjon av søker og beskrivelse av prosjektet det søkes tilskudd til, herunder problemstillinger, målsettinger, framdriftsplan og organisering av prosjektet. Søknaden må også inneholde budsjett for prosjektet. Budsjettet må være i balanse, og søknadsbeløpet til Trondheim kommune skal inngå som del av finansiering. Trondheim kommune gir ikke fullfinansiering gjennom sine tilskudd. Søker må derfor også kunne vise til annen form for finansiering.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd under 100.000 kroner fra kulturfondet. Søknader under 100.000 kroner henvises til å søke fra kommunens ordinære tilskuddsordninger.

Vedtekter for Trondheim kommunes kulturfond, samt veiledende sjekkliste for søknader, finnes på denne siden: www.trondheim.kommune.no/kulturfondet

Potensielle søkere kan ved behov be om veiledning ved utfylling, se kontaktinfo på fondets nettside.

Kulturfondet har normalt ingen søknadsfrist. Grunnet den spesielle situasjonen man nå er oppe i med koronautbruddet og den usikkerhet dette skaper med tanke på avkastning fra kulturfondet, gjøres det unntak fra dette. Avkastningen fra kulturfondet i 2019 lyses dermed ut med søknadsfrist, til fordeling i sin helhet i 2020.

Søknader skrives på norsk i brevs form og sendes per epost til kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

Søknadsfrist: 15. mai 2020

Sist oppdatert: 06.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006