Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDi)

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDi)

Formål

Formålet med denne ordningen er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet. Tiltakene skal inkludere personer og grupper med innvandrerbakgrunn. Tiltakene skal bidra til økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet.

Les mer om tilskuddsordningen på IMDi sine nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Lokale frivillige organisasjoner som

 • er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene)
 • er registrert med adresse i Trondheim

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Aktiviteter skal gjennomføres i løpet av kalenderåret.
Eventuelle restmidler vil bli lyst ut.

Du får vanligvis svar innen 6 uker. Du får svaret i Tilskuddsbasen.
Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.

Hvilke aktiviteter prioriteres

 • Åpne aktiviteter som foregår i Trondheim
 • Prosjekter som er et samarbeid mellom flere aktører
 • Prosjekter som skaper møteplasser mellom grupper eller organisasjoner
 • Aktiviteter for barn og unge

Dette prioriteres ikke

 • Interne medlemsaktiviteter
 • Adminstrasjonsutgifter og kontorrekvisita
 • Reiseutgifter for medlemmer
 • Deltakelse i ordinære aktiviteter
 • Nasjonaldagsmarkeringer, jubileer og religiøse høytider
 • Gratis servering

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En samlet søknad pr år

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Regnskap og rapport

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter at rapport er mottatt og godkjent.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 16.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?