Hjem Politikk og planerPolitiske saker våren 2018

Politiske saker våren 2018

Her finner du en oversikt over planlagte saker som rådmannen vil fremme til politisk behandling i løpet av våren 2018

I løpet av ett år behandler Trondheim bystyre ca. 200 saker. Formannskapet behandler ca. 300 saker. I begynnelsen av hvert halvår utarbeider rådmannen en oversikt over hvilke saker som planlegges fremmet til politisk behandling.

Tidspunkt for ferdigstillelse

I oversikten er det angitt når sakene planlegges ferdig fra rådmannen. I noen tilfeller kan det skje at sakene ikke blir ferdig til angitt tid. Det kan vise seg at utarbeidelsen av saken er mer omfattende enn antatt, at det er behov for mer ekstern bistand eller at utarbeidelse av sakene må nedprioriteres i forhold til andre oppgaver.

Sakstittel

I oversikten er det ført opp en tittel på sakene. Den endelige tittelen på saken kan avvike fra denne ”arbeidstittelen”.

Område

Denne kolonnen angir hvilket fagområde som har ansvaret for å utarbeide saken.

Sluttbehandling

Denne kolonnen angir hvilket politisk organ som skal sluttbehandle den enkelte sak.

Når saken er sluttbehandlet, er det oppgitt dato for behandlingen. Datoen er en lenke til det aktuelle møtet. Der kan du lese saken og det politiske vedtaket.

Oversikt over politiske møter, saksframlegg og protokoller.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Espen A. Johansen, mobil 911 12 453.

Nettside med søkemuligheterPlanlagte politiske saker våren 2018

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css