Administrasjonsutvalg

Det skal i henhold til Hovedavtalens del B §4, og Retningslinjer for personalforvaltningens §6.2, i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre de avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Hovedavtalens B § 4 :
”Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatteutvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellomkommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindrepartene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte. Det vises til kommuneloven § 25. Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.”

Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Politiske medlemmer 

Hovedtillitsvalgte
Svein Olav Aarlott (Fagforbundet) Vara: Gøril Rosten (Fagforbundet) 
Janne Bjørnerås (Fagforbundet)  Vara: Arnhild Skaanes (FO), Mona Berger (FO)
Ingrid Berg Selfjord (NSF) Vara: Tone Jøssund (UDF), Mia R. Småvik (NSF)
Hege Slørdahl (UDF) Vara: Eirin Berg (UDF), Anniken Kinge (NFF)

Øyvind Dalen Sørbøl (Hovedsammenslutningen Akademikerne) observatør med tale og forslagsrett

Mona Berge (Hovedsammenslutningen YS) observatør med tale og forslagsrett

Møteplan

Sist oppdatert: 14.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006