Fjellstyre

Fjelloven definerer at det i hver kommune der det er statsallmenning skal være et fjellstyre.

Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsatt i, eller i medhold av lov. Fjellstyre skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på ein måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene.

Fjellstyret skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. De blir valgt av bystyret.

Flertallet av medlemmene med varamedlemmer skal velges blant personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i området der allmenningen ligger - og som Kongen fastsetter grensene for - eller i bygd eller grend der innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen.

Funksjonstida er fire år og følger kommunevalgperioden.

Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukere. Elles gjeld reglane i kommuneloven om hvem som kan velges som medlem av kommunale nemnder tilsvarande ved valg av fjellstyre.

Bystyret har valgt representanter med personlige vararepresentanter til Byneset fjellstyre og til Strinda fjellstyre

Sist oppdatert: 13.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004