Forliksråd

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Krav som er uimotsagt fra debitor kan etter 1. januar 2006 bringes direkte inn for namsmannen for inndrivelse.

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Bystyret oppnevner medlemmer samt møtefullmektiger til forliksrådet i Trondheim.

Medlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

Valgte møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020:

Tove-Lill Karlsen, Espen Agøy Hegge, Arne Silset, Randi Wiggen, Arnfinn Brechan, Berit Svarva, Gunhild Rem, Gølin Kringen, Svein Otto Nilsen, Marthe Strickert

Kontaktinformasjon for forliksrådet i Trondheim:

Postadresse: Postboks 6043 Torgard, 7434 Trondheim
Besøksadresse: Brattørkaia 13 B (Tollboden), 3.etg.
Telefonnummer: 73 87 68 00
Faksnummer: 73 87 68 01

Forliksrådets nettside

Sist oppdatert: 19.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006