Hederspriskomiteen

Formannskapet vedtok den 9.5.17, sak 99/17, opprettelsen av hedersprisen.  

Medlemmer i hederspriskomiteen for valgperioden

Formannskapet vedtok 09.05.17 følgende vedtekter for Trondheim bys hederspris:

§ 1: 

Trondheim bys hederspris kan tildeles personer med tilknytning til Trondheim. Prisen tildeles for å hedre:
En ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by.

§2:
Trondheim kommunes hederspris består av et diplom og gave/ kunstverk som deles ut av ordfører på et arrangement som på en god måte hedrer den som får tildelingen.

§3:
Trondheim kommunes hederspris tildeles av formannskapet i Trondheim kommune etter en enstemmig innstilling fra en hederspriskomité bestående av: ordføreren (komitéleder), tre representanter valgt av og blant formannskapet, rådmannen og en representant oppnevnt av rådmannen. Rådmannen er sekretariat for komiteen. Komiteens oppnevning følger bystyreperioden.

§4:
Innsendte forslag på kandidater til hedersprisen må inneholde opplysninger om deres personalia, arbeid eller andre fortjenester samt forslagstillers begrunnelse. Komiteen står fritt til å behandle de innkomne forslagene, og medlemmene i komiteen kan selv ta initiativ til å foreslå aktuelle kandidater. Komiteen gir ingen skriftlig begrunnelse for at foreslåtte kandidater ikke blir innstilt til å motta hedersprisen. Komiteen skal kun gi en skriftlig begrunnelse i de tilfeller de innstiller på at hedersprisen skal tildeles en person. Komiteen fastsetter arrangementet knyttet til den enkelte prisutdelingen.

§5:
Alle sakspapirer i forbindelse med behandlingen av kandidater til Trondheim bys hederspris skal behandles fortrolig og er unntatt fra offentlighet inntil det tidspunkt utnevnelsen har funnet sted.

 

Sist oppdatert: 14.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004