Kommunal energisparepris

Formannskapet oppnevner kommunens representanter i Kommunal energisparepris. 

Juryleder: Ola Lund Renolen (MDG) med personlig vararepresentant Berit Tiller (H).

Jurymedlem: Marianne Langedal med personlig vararepresentant Steinulf Hoel.

Jurymedlem: Formannskapet oppnevnte Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag som den lokale miljøorganisasjon som skal være representert i juryen.

Funksjonstiden er to år.

Energispareprisen skal forvaltes uavhengig av andre kommunale priser.

1. Formål
Trondheim kommunes energisparepris er opprettet og blir delt ut av Trondheim kommune.

Prisen er en hederspris som deles ut til virksomheter / prosjekter som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i Trondheim.

Prisen kan gis til tiltak rettet mot både bygninger, anlegg og industri lokalisert i Trondheim.

2. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes Energisparepris utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser

Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal det også omtales aktører som har medvirket til resultatet.

Prisen skal tildeles et prosjekt/tiltak som er gjennomført i løpet av den forutgående femårsperioden. Det legges vekt på oppnådde og dokumenterte energibesparelser. Tiltakene kan være av ulik karakter. Det kan være valg av fremtidsrettede energiløsninger i forbindelse med oppføring av nye bygg, anlegg eller industri. Det kan også være prosjekter og tiltak som bidrar til energibesparelse i eksisterende byggverk. Disse tiltakene kan være av både teknisk karakter eller rettet mot brukeratferd. Betydelige energibesparelser kan oppnås ved at drifterne/brukerne av byggene/anleggene bevisstgjøres i forhold til energibruk.

Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

Energispareprisen kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller gjennomføring har bidratt vesentlig til gjennomføringen av prosjektet som prisbelønnes.

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets energisparepris.

Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent energispareprisen, skal den ikke utdeles.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling. Byens ordfører foretar normalt prisoverrekkelsen sammen med juryen/juryens leder. Prisutdelingen skjer i bystyret eller i forbindelse med en større begivenhet i Trondheim.

4. Juryen skal bestå seks personer med personlige varamenn. Formannskapet oppnevner tre av jurymedlemmene, hvorav det ene skal være leder av juryen. En av de tre oppnevnes fra et aktuelt miljøprosjekt i Trondheim som omhandler energisparing, fornybar energi eller klimatiltak.

De tre andre medlemmene skal oppnevnes av henholdsvis Enova, Næringsforeningen og NTNU.

Funksjonstid er to år.
Juryens sekretariat er lagt til Trondheim kommune v/kommunaldirektøren for byutvikling

5. Disse statuttene kan endres av formannskapet.

Sist oppdatert: 14.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006