Legater i Trondheim

Legater oppnevnt av formannskapet for perioden 2015-2019

Storlegatene

Styre for Storlegat nr. I:
Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier i Trondheim.

Styre for Storlegat nr. II:
Barnelegat til økonomisk vanskeligstilte under 18 år.

Styre for Storlegat nr. III:
Utdannelseslegat for økonomisk vanskeligstilte barn, ungdom og voksne.

Styre for Storlegat nr. IV:
Eldrelegat for økonomisk vanskeligstilte over 60 år.

Styre for Storlegat nr. V:
Legat for funksjonshemmede i Trondheim.

Styre for Storlegat nr. VI:
Institusjonslegat til klienttiltak i sosiale institusjoner i Trondheim.

Styre for Storlegat nr. VII:
Kulturlegat for Trondheim.

Styre for Storlegat nr. VIII:
Stort sjømannslegat for Trondheim.

Styret for storlegatene 

Valborg Sund (Ap)
Vara: Sissel Kveina Tonstad (KrF)

Ann Karin Larssen (Sp)
Vara: Finn Bostad (MDG)

Jon Arild Ekeland (SV)
Vara: Torbjørn Alexander Bratt (V)

Monica Eidem Haugen (H)
Vara: Lars Magnussen (H)

Andre legater

Helmer Lundgrens legat

Styre for legatet skal være til enhver tid valgte styre for stort sjømannslegat i Trondheim kommune. Styret til Helmer Lundgrens legat er det samme som storlegatene.

Dispacheur Knoff og hustrus legat

Styre for legatet skal være til enhver tid valgte styre for eldrelegat i Trondheim kommune. Styret for Dispacheur Knoff og hustrus legat er det samme som storlegatene.

Enkefru Fredrikke Parelius legat

Styre for legatet skal være til enhver tid valgte styre for Storlegatene.

Trondhjems bestillingsmenns og vaktmester Carl Stokke og hustru Ingeborg Stokkes legat

Styre for Trondhjems Bestillingsmenns og vaktmester Carl Stokke og hustru Ingeborg Stokkes legat er det samme som storlegatene.

Erry og Marius Hammers minne

Styret for Erry og Marius Hammers Minne er det samme som storlegatene.

Thonning Owesens legat stiftelsen christi kjærlighet

Torild Ofstad (Ap)
Terje Osnes (Ap)
Vara: Cath Jane Ramfjord (Ap)

Magne Mæhre (V)
Vara: Finn Bostad (MDG)

Siv Aida Rui (Frp)
Vara: Inge Bjørnebekk (Frp)

Thonning Owesens legat for håndgjerningsskole for piker og gutter

Torild Ofstad (Ap)
Terje Osnes (Ap)
Vara: Cath Jane Ramfjord (Ap)

Magne Mæhre (V)
Vara: Finn Bostad (MDG)

Siv Aida Rui (Frp)
Vara: Inge Bjørnebekk (Frp)

Kaare Romulslis legat til idrettsformål

Johanne Storler (Sp)
Ismail Muhyadin (H)

Kaare Romulslis legat til kunstnerisk utsmykning

Jan Bojer Vindheim (MDG)
Bjørg Tiller (H)

Konsul Bernhard Richters familielegat

Aasta Loholt (Ap)
Randi Storsve Lundquist (H)
Hjørdis Richter (testators slekt)

Nicoline Kriegsmanns stiftelse

Rådmannen i Trondheim
Biskopen i Nidaros

Karen Solberg Aune og Haakon Aunes legat til kreftforskning

Aasta Loholt (Ap)
Overlege Bjørn H. Grønberg
Overlege Sveinung Sørhaug

Chr. Lorentz Buchs legat

Arne Bjørlykke (Ap)
Aasta Loholt (Ap)
Siri Holm Lønseth (H)

Halvor Jenssen og hustrus legat

Peder Ohlen (Ap)
Elin Marie Andreassen (Frp)
Teknisk sjef Leif Nissen (testators slekt)

Stiftelsen Faste og Flory Svendsens, og Ingolf Dahls gave til musikklivets fremme

Marte Løvik (Sp)
Vara: Anna Cecelie Brustad Moe (Sp)

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg

2015-2019
Siv Mari Forsmark (KrF)
Mari Bremnes Ese (MDG)
Niklaus Haugrønning (H)

Byneset felleslegat for utdanning

Lars Hoem (Sp)
Olav Noteng (H)

Berit og Ragnvald Haugs legat til sangens fremme i Byneset

Randi Helene Aronsen (Ap)

Hans Nissen og hustrus stiftelse

Det er Fylkesmannen som oppnevner 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til stiftelsens styre etter forslag fra Trondheim kommune.

2017-2020
Kjell Helland (Ap)
Elsa Fjeldavli (Ap)

Turid Stenseth (Ap)
Vara: Robert Ekle (Sp)

Bjørn Yseteng (H)
Vara: Randi Storsve Lundquist (H)

Sist oppdatert: 13.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004