Lønnsutvalget

Det skal i henhold til Hovedavtalens del B §4, og Retningslinjer for personalforvaltningens §6.1, i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg.

Bystyret skal velge 5 av formannskapets medlemmer som kommunenes lønnsutvalg.

Varaordføreren er leder av utvalget.

Lønnsutvalget er kommunens forhandlingsutvalg i lønns- og tariffspørsmål og beslutningsorgan i saker om lønns- og arbeidsvilkår. Lønnsutvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Medlemmer i lønnsutvalget i perioden 2015 - 2019

Sist oppdatert: 06.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004