Hjem Politikk og planerStyrer, råd og utvalgMangfoldspris - priskomité

Mangfoldspris - priskomité

Formannskapet vedtok i møte 03.12.2013 etablering av en mangfoldspris i regi av Trondheim kommune. Formålet med prisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Ifølge retningslinjene punkt 5.2. for Trondheim kommunes mangfoldspris skal priskomiteen bestå av ordfører som leder, to folkevalgte representanter oppnevnt av formannskapet, to representanter for Mangfoldsrådet og rådmannen.

Alle representanter i komiteen oppnevnes for gjeldende valgperiode. Priskomiteen avgjør sted og form når det gjelder utdeling av prisen.

Medlemmer for perioden 2015 - 2019 

Administrativ kontakt:

Reza Monajemi, rådmannens fagstab. Tlf. 952 49 998.
E-post: reza.monajemi@trondheim.kommune.no


Retningslinjer for tildeling av Trondheim kommunes mangfoldspris 

Forslagsskjema for kandidater til Trondheim kommunes mangfoldspris

Sist oppdatert: 29.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004