Ringve Museum

Ringve Museum fikk i 1996 status som nasjonal institusjon (N) med 100 % statlig finansiering og statlig styreflertall. Selv om museet har fått nasjonal status uten finansiering fra Trondheim kommune, har kommunen ifølge vedtektene,§ 4,  styrerepresentasjon med ett styremedlem og ett varamedlem. Videre skal Trondheim kommune i samråd med museets direktør, oppnevne ett styremedlem og ett varamedlem blant medlemmene av donators familie som helst bærer navnet Bachke.

Vedtektenes paragraf 4 setter følgende vilkår for nyvalgene til styret:

Funksjonstiden skal løpe fra 1. januar og styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes/velges for 4 år ad gangen. Som hovedregel kan ingen sitte som styremedlem mer enn åtte år i sammenheng. Videre kan ingen oppnevnes/velges til styremedlemmer etter fylte 70 år.

Formannskapet oppnevner medlemmer til styret.  

Medlemmer i styret

Sist oppdatert: 29.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004