Singsaker Studenterhjem

Singsaker Studenterhjem er en fri og uavhengig stiftelse, grunnlagt ved gaver fra H.M. Kongen, gaver fra private og Trondheim Kommune. Studenterhjemmets formål er å være et godt hjem for akademisk ungdom fra siv.ing., siv.ark. og dr.ing.-studiene ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). I henhold til givernes forutsetninger skal Hjemmet være bygget på et kristelig-moralsk grunnlag, men utover dette har det verken religiøs, politisk eller annen retning noe formål.

Den øverste ledelsen av Hjemmet ligger hos et råd på ti medlemmer. 
To av medlemmene oppnevnes av styret ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, to medlemmer oppnevnes av Trondheim kommune, ett medlem oppnevnes av Sparebanken Midt-Norge og ett av Nidaros Stiftsdireksjon, ett medlem av Studentutvalget ved NTNU, ett medlem oppnevnes av Studentsamskipnaden i Trondheim og to medlemmer oppnevnes av og blant studentene på Hjemmet. 

De medlemmene som oppnevnes av Studentsamskipnaden og studentutvalget sitter i to år av gangen. 
De to medlemmer fra Hjemmet er Husfar og ett medlem oppnevnt av Utvalget. 
De øvrige seks oppnevnes for et tidsrom på fire år.  
Alle utnevnelser, unntatt av representantene for studentene på Hjemmet, skjer ved årsskiftet.  
Funksjonstiden for Rådets formann og nestformann er to år.”

Formannskapet oppnevner to medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer oppnevnt av Trondheim kommune

Sist oppdatert: 29.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004