Hjem Politikk og planerStyrer, råd og utvalgSkoleutvalg Trondheim Katedralskole

Skoleutvalg Trondheim Katedralskole

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

1) Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.

2) Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.

3) Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:
Rektor
2 elevrepresentanter
2 representanter for de tilsatte
2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
1 representant for det lokale politiske system
1 representant fra Fylkestinget

Formannskapet velger politisk representant. 

Politisk representant for perioden 2016 - 2019

Sist oppdatert: 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006