Hjem Politikk og planerStyrer, råd og utvalgStavne Arbeid og Kompetanse KF

Stavne Arbeid og Kompetanse KF

Ifølge vedtektene til det kommunale foretaket Stavne Arbeid og Kompetanse KF, § 3, skal foretaket skal ha et styre med syv medlemmer som sitter for en periode på fire år. Bystyret velger fem av medlemmene, inkludert styrets leder og nestleder. To av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Det velges personlige vararepresentanter for alle styrets medlemmer.

Medlemmer i styret i Stavne Arbeid og Kompetanse KF

I tillegg består styret av to ansatterepresentanter:
Kurt Reitan
Steinar Sundfær

Styrets sekretær er Hrønn Thorisdottir tlf 72 54 32 55 e-mail: hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 29.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006