TRV Gruppen AS

TRV Gruppen AS er et aksjeselskap der Trondheim kommune eier 100 % av aksjene. Generalforsamling er formannskapet.

Generalforsamlingen vedtok 18.06.2014 å endre navnet på morselskapet fra Trondheim Renholdsverk AS til TRV Gruppen AS.

Formannskapet som generalforsamling oppnevner styre for en 2 års periode.

Medlemmer i styret for perioden 2016 - 2018

Styret består i tillegg av to ansatterepresentanter som velges av og blant de ansatte.

TRV Gruppen har to datterselskaper:

Trondheim Renholdsverket

Formannskapet som generalforsamling i TRV Gruppen AS oppnevner to medlemmer til styret for en 2 års periode. 

  • Kirsti Tømmervold
  • Lars Magnussen

Retura TRV AS

Generalforsamlingen i Retura TRV AS oppnevner 5 styremedlemmer. Styret består i tillegg av to ansatterepresentanter som velges av og blant de ansatte.

Sist oppdatert: 29.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004