Valg 2021

Valg 2021

Valg-logo

Valgresultater 2021

Tall for Sør-Trøndelag

Tall for Trondheim - samlet

Tall for Trondheim - kretsvis

Tidligere valgresultater

Valgresultater 2019

Her er resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Tall for Trøndelag

Tall for Trondheim - samlet

Tall for Trondheim - kretsvis

Kontaktinformasjon

Valgsekretariatet

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefonnummer:
Bystyresekretariatet
95 33 00 00

Post:
Valgstyret i Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.11.2021

A03-P1-EPI004