Hjem Skatt og næringLandbrukskart

Landbrukskart

Kart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) - gårdskart på internett 

Gårdskart viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom. Tjenesten inneholder det mest oppdaterte kartgrunnlaget som er tilgjengelig på digital form.

Kart fra tidligere Norsk institutt for skog og landskap

Tidligere Skog og landskap ble en del av www.nibio.no i 2015.

Markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema fra Skog og landskap er samlet på ett sted. I Kilden kan brukeren selv bestemme hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge. Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at du for eksempel kan se på arealtyper fra AR5* sammen med flybilder, eller flybilder tatt i ulike år over samme område og se på endringer.

Landbruksdirektoratet - grunndata og kart 

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratet sitt kunderegister. Kunderegisteret inneholder informasjon/grunndata om landbrukseiendommer, personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene.

Sist oppdatert: 04.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css