Hjem Skatt og næringSpredning av gjødsel

Spredning av gjødsel

Husdyrgjødsel  

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla.

Miljøplan avviklet - gjødselplan og sprøytejournal 

I jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt å avvikle forskrift om miljøplan fra 2015. Oppgavene som har inngått i miljøplan blir imidlertid i hovedsak videreført.

- Krav om gjødslingsplan videreføres gjennom forskrift om gjødslingsplanlegging, og gjelder foretak som driver plantedyrking og som mottar produksjonstilskudd i jordbruket.
- Krav om sprøytejournal videreføres tilsvarende gjennom forskrift om plantevernmidler.

Brudd på bestemmelser om gjødslingsplan og sprøytejournal vil medføre avkorting i produksjonstilskudd, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Jordprøver 

Formålet med å ta ut jordprøver for næringsanalyse er å kartlegge jordas behov for gjødsel og kalk. Prøvene tas utenom vekstsesongen, og jorda skal ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen. I praksis betyr dette at fra korn-, eng- og grønnsakarealer tas prøver ut om høsten etter innhøsting eller om våren før ny vekstsesong. For frukthager, private hager, beite, grøntanlegg eller utmark er det også høsten eller tidlig vår som er beste tid for jordprøvetaking

Ved behov for lån av jordbor, ta kontakt med Miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Sist oppdatert: 05.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css