Hjem Skatt og næringTrondheim kemnerkontor

Trondheim kemnerkontor

Kontakt Trondheim kemnerkontor

Åpningstider: Mandag-fredag 10.00-14.00.

Telefon: 72 54 67 62

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Bruk av e-post har svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du må ikke oppgi taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som for eksempel fødselsnummer, eller laste opp vedlegg som inneholder slike opplysninger. 

Information in English

1. november 2020 overtar Skatteetaten skatteoppkreveroppgavene som kemnerkontoret har i dag. Dette gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Innkreving av kommunale avgifter og parkeringsgebyr legges til Regnskapstjenesten i Trondheim kommune.

 

Betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

 

Endre kontonummer for utbetaling av skattepenger

Dersom du ønsker å endre kontonummer for utbetaling av skattepenger vil fristen for å endre dette avhenge av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummer når du leverer skattemeldingen din.

Privatpersoner skatt

 Informasjon om skatt for privatpersoner 

Arbeidsgiver

Informasjon om skatt for arbeidsgiver  

KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du lage KID-nummer selv

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt og så videre) betalingen gjelder. KID-nummer for betaling av skatt kan du generere via skatteetaten.no

KID-nummer kan også fås ved henvendelse til kemnerkontoret på 72 54 67 62.

Betalingsavtale

Søke om betalingsavtale 

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 

Skjema for å søke om betalingsavtale 

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8 % per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Adresse

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim kemnerkontor, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK org-kode: 570000

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Om oss 

Trondheim kemnerkontor er en kommunal etat som har ansvaret for innfordring av skatt og avgift i Trondheim og Klæbu kommuner. I tillegg har kemneren ansvar for innfordring av eiendomsavgift og helse- og velferdskrav i Trondheim kommune.

Kemneren kontrollerer arbeidsgivere i Trondheim, Klæbu og Fosen.

Sist oppdatert: 10.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004