Hjem Skatt og næringEtablererveiledning

Etablererveiledning

Etablererveiledning

Etablererveiledningen i Trondheim kommune er et lavterskeltilbud til gründere og etablerere i Trondheim. Vi bistår med veiledning og avklaringssamtale. Nedenfor finner du informasjon om tilbudet, samt søknadsskjema som må fylles ut dersom du ønsker vår bistand.

Det er også muligheter for å å søke deg inn i et inkubatormiljø dersom du ønsker det. Her kan du få god tilgang på kompetanse og ressurser som kan hjelpe deg videre med å utvikle virksomheten. Oversikt over innovasjonsmiljø og klynger i Trøndelag finner man på Innovasjon Norge.

Tjenesten “Min veileder”

Minveileder.no er utviklet for gründere som ønsker raskt å komme i dialog med etablererveiledning og vår digitale løsning har gjort dette uavhengig av geografisk sted. Tjenesten tilbys som enkelttimer til gründere og oppstartsbedrifter. I tillegg kan kommuner tegne avtale for sine gründere. Trondheim kommune har tegnet en slik avtale og det er Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS (LERA) og er betjent på nettstedet Min veileder.

Næringsfaglig vurdering

Som etablerer kan du søke om å få beholde dagpenger fra NAV når du starter egen bedrift. Som vedlegg til en slik søknad trenger du en næringsfaglig vurdering som en objektiv gjennomgang av realismen i forretningsideen din. LERA utfører på oppdrag av Trondheim slike næringsfaglige vurderinger i Trondheim kommune. Den næringsfaglige vurderingen ser på gründerens forretningsidé, kompetanse og markedet for produktet. Man kan enkelt bestille en slik vurdering via nettstedet Min veileder.

Kontaktperson for tjenesten i Trondheim kommune er Kari Mette Elden, næringsrådgiver.

Lenker til relevant informasjon

Innovasjon Norge - Nasjonal grundertelefon
Innovasjon Norge - Etablererkurs i regi Proneo
Innovasjon Norge - finansiering av oppstart
Altinn - oversikt ulike støtteordninger

Sist oppdatert: 04.12.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004