Hjem Skatt og næringKontakt oss

Kontakt oss

Trondheim er landets mest attraktive studieby og har landets viktigste teknologimiljøer. Ny teknologi er et viktig utgangspunkt for kommersiell nyskaping. Posisjonen som teknologisk tyngdepunkt gir et konkurransefortrinn i forhold til å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og framtidig verdiskaping. I tillegg har byen sterke humanistiske og samfunnsvitenskapelige kompetansemiljøer som kommer bysamfunnet til gode. I samarbeid med kompetansemiljøene, næringslivet og nabokommunene vil Trondheim kommune legge til rette for en bærekraftig utvikling av byen og regionen. Dette arbeidet er organisert i Trondheimsregionen gjennom strategisk næringsplan.

Kontaktpersoner

  • Marit Teigen Myrstad, telefon 936 35 909 - Strategisk næringsplan, reiseliv, havbruk, internasjonalisering, sentrumsutvikling, bedriftsetablering og tilflytting
  • Birger Elvestad, telefon 952 63 249 - Næringsrettet arbeid, næringsplan, innovasjon, entreprenørskap, bedriftsetablering og tilflytting, bedriftsnettverk, EU/EØS-kontaktperson, olje og gass
  • Hilde Østerås Berntsen, telefon 908 44 779 - Kulturnæring
  • Jaya Thomlison, rådmannens fagstab, telefon 451 35 877 - Entreprenørskap, innovasjon, student- arbeids- og
    næringsliv, internasjonalisering, strategisk næringsplan, EU/EØS kontaktperson

Ung innovasjonspris

Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinnelige entreprenører særlig innen teknologi og realfag. Hensikten med prisen er å løfte fram kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.

Les mer om Ung innovasjonspris

Samarbeidspartnere

Trøndelags Europa-kontor 

Trondheimsregionen 

Sist oppdatert: 18.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006