Hjem Skatt og næringTrondheimsregionen

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020.

Trondheimsregionen er landets største regionråd med i underkant av 300 000 innbyggere. Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune observatør. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregion. Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet. Bård Eidet er daglig leder for Trondheimsregionen og Astrid Haugslett er prosjektleder for Strategisk Næringsplan.

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som regionens fremste fortrinn.

Trondheimsregionen har 4 programområder, hvor strategisk næringsarbeid er en av dem. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen gir mer informasjon om dette.

Kontaktpersoner

Lenker til relevant informasjon

Sist oppdatert: 04.12.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006