Hjem Skatt og næringHovedplan for skogsveger i Trondheim

Hovedplan for skogsveger i Trondheim

Hele planen

Oversiktskart

Behandling og vedtak i Formannskapet

Formannskapet behandlet Hovedplan for skogsveger i Trondheim 09.06.2015.

VEDTAK:

1. Formannskapet vil legge til rette for bærekraftig utvikling av skogbruksnæringa i kommunen.

2. Kommunen skal fremme samarbeid om helhetlig skogsvegløsninger som ivaretar skogbrukets behov og som hensyntar natur og friluftsliv.

3. Formannskapet tar for øvrig hovedplan for skogsveger til orientering.

 

Vennligst ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjetil Tolvstad, kjetil.tolvstad@trondheim.kommune.no eller tlf 97 56 76 55 ved spørsmål ang Hovedplan for skogsveger Trondheim.

Sist oppdatert: 04.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css