Hjem SkoleKommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsskolen. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter, for å sikre et skoletilbud med høy kvalitet.
 
KFG skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i grunnskolen og være en formell arena for samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå.
 
Gode skoler utvikles i et samspill mellom foreldre og kommunen som skoleeier. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.
 
 
Medlemmer: 
Tanja Mathiesen, Sverresborg skole (leder)
Bente Aasegg, Nypvang skole
Hans Lervik, Hårstad skole
Lene Juul-Røstum, Kattem skole
Lise Risstad, Spongdal skole
Ida Kristin Antonsen, Åsheim skole
Jørn Guldbrandsen, Åsheim skole
John Kåre Røste, Hallset skole
Verena Døsvik, Stavset skole
Fatima Taramova, Nyborg skole
Gry Pedersen Solberg, Ugla skole
Øyvind Prestvik, Åsveien skole
Turid Dory Reenaas, Eberg skole
Ann Kristin Henriksen, Nardo skole
Boye Romundstad, Steindal skole
Jan-Erik Wikdahl, Charlottenlund ungdomsskole
Maren Hirschholm, Lilleby skole
Dina Hestnes, Lade skole
 
Møtereferat blir lagt ut fortløpende i innsynssidene fra høsten 2018.
 

Myndighet og ansvar

KFG skal:
 
  • arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem
  • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
  • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
  • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det
 
Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFG.
 

Valg av medlemmer

For å bli med i KFG kan du la deg nominere av FAU ved skolen til ditt barn eller møte opp direkte på valgmøtet. Det velges fire representanter fra de fire bydelene Heimdal, Østbyen, Lerkendal og Midtbyen. Hvis noen bydeler ikke har fire, kan en annen bydel få flere representanter i rådet. Totalt består KFG av maksimum 16 personer. Funksjonstiden er 2 år. Valg gjøres ved akklamasjon eller stemmegivning og hver skole har én stemme. Rådet konstituerer seg selv på sitt første møte. Det velges minimum leder, nestleder og referent.
 
 
Kontaktperson hos rådmannen:
Kristin Tveranger Alfer, mobil 918 88 422.
 

 

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?