Lov og reglement

Lov og reglement

Kommunale føringer

Skoleregler

Skoleregler for elever i grunnskolen i Trondheim kommune.

Statlige føringer

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Opplæringsloven

Skolen reguleres av Opplæringsloven med forskrifter.

Elevene sitt skolemiljø

I kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø står det at alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

I 2017 ble loven endret: Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing.

www.udir.no/nullmobbing

Sist oppdatert: 19.11.2021

Fant du det du lette etter?