Tegnspråk

Tegnspråkopplæring

Huseby barneskole tilbyr tospråklig opplæring for hørselshemmede elever på 1.-10. trinn og er et landsdekkende skoletilbud.

Huseby barneskole tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter opplæringsloven § 2.6. Der står det at elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for en slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk.

Tegnspråkopplæringen tilbys på heltid, eller på deltid der elevene deler sitt skoletilbud mellom sin nærskole og Huseby barneskole.

Om å melde behov for elevplass

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven.

Elevens nærskolen sender sakkyndig vurdering, IOP og enkeltvedtak for elever som har spesialundervisning til
Trondheim kommune
Fagenhet for oppvekst og utdanning
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim.

For mer informasjon ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning, kontaktperson Tove Rolseth, telefon 41 62 55 69.
E-post: tove.rolseth@trondheim.kommune.no.

Hva sier opplæringsloven?

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk.

Opplæringsloven handler om retten til opplæring i og på tegnspråk, jf. § 2.6. Elevene på Huseby barneskole følger alle ordinære mål i Kunnskapsløftet unntatt fire fag som har egne læreplaner.

Det gjelder fagene:

  • Drama og rytmikk for hørselshemmede
  • Engelsk for hørselshemmede
  • Norsk for hørselshemmede
  • Norsk tegnspråk
Særskilt for elever fra andre kommuner

All opplæring i grunnskolen er gratis for elevene. For elever hjemmehørende i andre kommuner enn Trondheim kommune, utarbeides en avtale om kostnadsdekning, mellom elevens hjemkommune og Trondheim kommune, i tråd med gjeldende refusjonssatser.

Refusjonssatser for skoleåret 2020/21 er:

Opplæringstilbudet

  • Generelle opplæringstilbudet: 650 000 pr. skoleår eller 185 714 pr. ukedag x 38 uker.

Spesialundervisning

  • Lærer: 663 627,- kr. for beregning av betaling av lærer x antall avtalte årstimer delt på leseplikt (741/656).
  • Assistent: 505 213,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

Skyss

  • Ledsager: 505 213,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

SFO

Har du spørsmål om tegnspråkopplæringen på Huseby barneskole?

Ta kontakt med Huseby barneskole, avdelingsleder for tegnspråkopplæring Elin Skjønberg på telefon 92 06 20 98, eller e-post elin.skjonberg@ou.trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 12.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004