Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

I samarbeid med Malvik kommune, friskolene i Trondheim og organisasjonene er det etablert et nettverk hvor fagfornyelsen, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, er tema. Nettverkene møtes bydelsvis, og er satt sammen av skoleledere, lærere, skoleeiere og universitetsansatte. Med bred involvering skal fornyelsen av læreplanverket skje gjennom samskaping i skolen. Den desentraliserte ordningen for kompetanseheving (DEKOM) skal bidra til at alle kommuner gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak i skolen. DEKOM bidrar til etterutdanningstiltak i fagfornyelsen. Lokalt utviklede ressurser finner du på DEKOM sin egen nettside.

Kontaktpersoner

Mikael Lyngstad
Rådgiver
Telefon: 41 21 53 85
E-post: Mikael.Lyngstad@trondheim.kommune.no

Cecilie Marie Karlsen
Utviklingsveileder
Telefon: 91 64 84 87
E-post: cecilie-marie.karlsen@malvik.kommune.no

Sist oppdatert: 25.08.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242