Friskoler

Friskoler

I Trondheim kommune er det elleve friskoler, tidligere kalt privatskoler.

Disse skolene er:

Søknader og informasjon om opptak på disse skolene må rettes direkte til skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner og fører tilsyn med friskoler.

Hva sier loven:

(lovdata.no/NL/lov/2003-07-04-84/§2-1)

Frittstående grunnskoler kan bli godkjent på følgende grunnlag:

  1. livssyn
  2. anerkjent pedagogisk retning
  3. internasjonalt
  4. norsk grunnskoleopplæring i utlandet
  5. særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
  6. særskilt profil

Sist oppdatert: 30.09.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3