Hjem SkoleFravær, permisjon og fritak

Fravær, permisjon og fritak

Fravær og permisjon

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom.

Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden.

1-3 dager: Søknad sendes inn i Meldeboka. Kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

4-10 dager: Søknad sendes inn på dette skjemaet. Rektor behandler søknaden.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

(Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap.3)

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker. 

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.

Fritak fra aktiviteter

Eleven skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som de mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Foreldrene må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Vi vil for øvrig understreke at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4 )

Gudstjenester i skoletida

Se hvordan Utdanningsdirektoratet har tolket regelverket rundt gudstjenester i skoletida.

Fritak fra vurdering

Elever som er fritatt for vurdering med karakter skal ha vurdering uten karakter. For at en elev skal være fritatt for vurdering uten karakter, må eleven være fritatt fra opplæring etter kapittel 1 i Opplæringsloven. Det er rektor som treffer vedtak om fritak fra vurdering med karakter.

Sist oppdatert: 08.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?