Rehabilitering av Baklidammen

Baklidammen

I sommer starter arbeidet med å forsterke Baklidammen. Tiltak må gjennomføres for å oppfylle sikkerhetskravene i damsikkerhetsforskriften. Baklidammen er plassert i høyeste sikkerhetsklasse på grunn av nærhet til bebyggelse og veier.

Passering over dammen blir stengt

I anleggsperioden vil det ikke bli mulig å passere over dammen og brukere av området må finne nye ruter en periode. Magasinet må tappes ned siden dammen skal forsterkes på vannsiden med en påstøp på 1,2 meters tykkelse.

Anleggsperioden starter i sommer og vil foregå hele høsten. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Trondheim kommune tillatelse til å tappe ned magasinet Baklidammen fra kote 195,8 til kote 182,8 (13 meter) fra 01.7.2020 og til og med 01.10.2021.

Det vil bli gjort tiltak for å sikre at anleggsområdet og for å tilrettelegge for turgåere. Vi kommer imidlertid ikke utenom å stenge gangveien over selve dammen. Mellom parkeringsplassen og dammen vil det bli en undergang slik at turgåere kan passere uten å måtte krysse en anleggsvei.

Anleggsarbeid både i 2020 og 2021

Oppstarten av anleggsarbeidet i sommer er blitt noe forsinket, og det vil derfor ikke være mulig å gjøre alt arbeid denne høsten. Siste del av arbeidet må derfor skje neste år. Hvor lenge anleggsarbeidet kan pågå utover høsten, er avhengig av vær og temperatur. Det samme er oppstartstidspunkt på våren 2021.

I perioden hvor det ikke er anleggsvirksomhet ved dammen, vil det bli tilrettelagt for turgåere slik at de igjen kan passere over dammen.

Fisk og dyreliv

Det er ørret i Ilavassdraget. Under anleggsperioden er det planlagt å etablere en fangdam slik at vannspeilet opprettholdes på et visst nivå i deler av magasinet. Det vil likevel bli redusert næringstilgang og oppvekstvilkår for fisk i anleggsperioden. Det er derfor planlagt økt utsetting av fisk i etterkant og tilrettelegging av gyteområder mens dammen er nedtappet.

Det er også bever i Ilavassdraget. Ved Theisendammen er det etablert hytte og en beverfamilie overvintret der sist til tross for nedtapping av dammen. Det er observert bever i Baklidammen også, men ingen hytte. Kommunen har engasjert ekspertise fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å foreta kartlegging og gi råd om avbøtende tiltak om det skulle vise seg at bever har etablert seg i området.

Kontaktperson

Trondheim kommune, Kommunalteknikk: Håkon Pedersen, avdelingsleder, tlf: 92 83 78 34

Sist oppdatert: 03.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006