Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Trondheim kommune samarbeider med Folkehelseinstituttet om et nasjonalt forskningsprosjekt om drikkevann. I Trykkløsstudien vil FHI undersøke om noen blir magesyke etter reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger når vannet har vært avstengt en periode.

For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS med invitasjon til å delta. Det er frivillig å delta i studien!

Mer informasjon om Trykkløsstudien på Folkehelseinstituttets nettsider

Dersom du har mottatt SMS med forespørsel om å delta i Trykkløsstudien

Merk at det kun er én person fra husstanden som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Dersom denne personen er 16 år eller eldre og ikke har fått SMS med informasjon om studien, så er det fint om du kan videresende SMS-en til denne personen. Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år (1-15 år). Merk at barn under 1 år ikke skal være deltakere i studien.

Slik deltar du

Undersøkelsen kan besvares på mobil, nettbrett eller datamaskin og tar 5-8 minutter. Du kan delta ved å trykke på lenken under.

Delta i forskningsstudien

Etter å ha klikket på lenken må du logge deg inn og signere samtykke til å delta i studien ved hjelp av Bank-ID. Etter signering av samtykke blir man automatisk videreført til spørreundersøkelsen.

Dersom personen som hadde bursdag sist er under 16 år, kan du samtykke og besvare undersøkelsen på vegne av barnet dersom du har foreldreansvar. Takk for hjelpen!

Du kan delta i studien mer enn en gang

Studien vil pågå i 12 måneder i perioden desember 2021 til desember 2022. Du og andre i din husstand kan motta flere SMS-er i denne perioden med forespørsel om å delta. Hver gang det blir sendt ut SMS så er det kun én person fra husstanden som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist.

Kontaktpersoner for studien

Sist oppdatert: 15.06.2022

A03-P1-EPI004