Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder

Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder

Formål

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.

Prosjektplanene må være godkjent av rådmannen før arbeidet starter.

Hvem kan søke om tilskudd

Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke. 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva kan få støtte

  • Du kan søke om tilskudd på inntil kr. 50 000,- til ulike tiltak i nærområdet.
  • Søker må drifte området hvor støtten er tildelt i minimum to år.
  • Samme søker kan motta støtte til flere ulike prosjekter.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62
E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no 

Sist oppdatert: 26.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?