Tilskuddsbasen - ofte stilte spørsmål

1. Hva er Tilskuddsbasen og hvor finner jeg den?

For de fleste av Tilskuddsordningene i Trondheim kommune må du søke om tilskudd via Tilskuddsbasen. Her kan du også blant annet følge saksbehandlingen, svare på vedtak, skrive rapport eller melde inn en klage. Du finner lenke til Tilskuddsbasen med søknadsskjema på informasjons-siden til hver enkelt tilskuddsordning. Gå til denne siden,velg kategori, deretter ordning: www.trondheim.kommune.no/tilskudd/

Direkte lenke til Tilskuddsbasen: https://tilskudd.trondheim.kommune.no/

2. Hvordan logger jeg meg inn i Tilskuddsbasen?

Du må logge inn med ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID med kodebrikke, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. 
Slik skaffer du deg elektronisk ID

3. Hvordan registerer jeg meg / min organisasjon i Aktørbasen for å søke om tilskudd?

Alle som skal søke om tilskudd må søke på vegne av en organisasjon eller aktør som er registrert i Aktørbasen. Kunstnere og andre enkeltpersoner kan søke på vegne av sitt enkeltmannsforetak. Du kan registrere dette i Aktørbasen.  
Informasjon om hvordan du finner eller registerer en aktør i Aktørbasen

4. Kan jeg søke om tilskudd uten å være registrert i Brønnøysundregistrene?

Ja det kan du, hvis det ikke er krav i retningslinjene om at søker er registrert i Brønnøysundregistrene. (Trondheim kommune oppfordrer alle søkere om å registrere seg i Brønnøysundregistrene.) 
Informasjon om hvordan du registerer en aktør uten organisasjonsnummer

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner min organisasjon/aktør i Aktørbasen?

Når du har logget deg inn i Tilskuddsbasen skal du finne din organisasjon under "Min profil". Hvis du ikke finner den, kan dette skyldes:

1. Du har ikke en rolle knyttet til organisasjonen 
Du kan sjekke dette ved å søke i Enhetsregisteret og se om du har en rolle i organisasjonen. Hvis du ikke har en rolle, kan du be en de som har en rolle om å oppdatere informasjonen i Aktørbasen, eller legge deg til som representant.

2. Organisasjonen er ikke oppdatert mot Brønnøysundregistrene

En person med en rolle i organisasjonen kan logge seg inn i Aktørbasen, velge fanen
”Rediger”, trykke på knappen ”Oppdater brreg-data” og ”Lagre”. 

3. Organisasjonen har ikke blitt registrert i Aktørbasen

Du kan gå til ”Registrer aktør” for å ordne dette. (Også her må du ha en rolle i organisasjonen i Enhetsregisteret) 
- Velg ”Registrer aktør med organisasjonsnummer” og finn riktig organisasjon.

Informasjon om Aktørbasen

6. Vanlige feilmeldinger i forbindelse med søknad

1. Feilmelding: ”Navn er ikke oppgitt”:

På siden ”Om søker"; etter at du har valgt aktør i nedtrekksmenyen, må du trykke på knappen ”Hent informasjon” som er til høyre for nedtrekksmenyen. Da vil navn, org.nr. osv bli lagt inn i feltene under nedtrekksmenyen. 

2. Feilmelding: ”Beløp er ikke oppgitt”:

Noen søkere har hatt problemer med å sende inn søknader med tomme linjer i budsjettet.

Slette tomme linjer på utgifts- og inntekts-siden i budsjettet. (Trykk på ”Fjern”-knappen til høyre for alle tomme linjer.)

7. Hvorfor får jeg ikke e-post-varsel fra Tilskuddsbasen?

Når det sendes inn søknad skal det i utgangspunktet gis en bekreftelse pr e-post til adressen som er oppgitt i søknaden. I tillegg skal det sendes varsel til samme adresse når vedtak fattes, samt påminnelser om å godta vedtak og sende inn rapport. 

Hvis du ikke mottar e-post, kan det være fordi e-poster fra Tilskuddsbasen havner i søppelpost / spam - filteret i e-post-programmet ditt. 

8. Når blir tilskuddet utbetalt?

Ved tilsagn om tilskudd må søker godta vedtaket før tilskuddet kan bli utbetalt. Etter at vedtak er fattet, får søker en e-post med beskjed om å logge inn i Tilskuddsbasen og godta vedtaket. 

Etterskuddsutbetaling
Tilskuddet blir utbetalt etter at rapport er levert og godkjent. 

Forskuddsutbetaling
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker har godtatt vedtaket.

NB. Etter at Trondheim kommune har registrert utbetalingen i regnskapssystemet, tar det ca en måned til søker har tilskuddet på sin konto.  

ikon kultur Tilskudd og stipend