TOR- Tanker om Rusvaner

TOR- Tanker om Rusvaner: Samtaletilbud til personer som kan være i ferd med å utvikle et rusproblem

logo

Samtaletilbud

TOR- Tanker om Rusvaner er et individuelt samtaletilbud til deg som ønsker å snakke om ditt forhold til rusmidler, din livssituasjon, nettverk/familie. Det kan være deg selv, familie, kollega eller andre som er bekymret for din bruk av rusmidler. Det er ikke nødvendig at dine rusvaner defineres som avhengighet, det viktige er at du ønsker å prate om temaet. I samtalene legger vi vekt på ditt behov for å gjøre endringer i rusvanene samt din motivasjon for å gjennomføre endringene.

 • Alle kontakter er frivillige og kostnadsfrie
 • Du kan være anonym i telefonsamtalen, men vi kan også ringe deg opp igjen eller besvare SMS
 • Du trenger ikke henvisning fra legen din eller andre instanser
 • Gjelder alle typer rusmidler
 • Dersom behov for videre henvisning, bistår TOR med dette, eventuelt i samarbeid med fastlegen ved gitt samtykke fra deg

For avtale ta kontakt på telefon/sms 480 99 100

Lenke for mer kontaktinformasjon Drink

TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim Kommune. TOR gir også samtaletilbud til deltakere i SMART – Samarbeid Mot Alkohol og Ruskjøring i Trafikken.

Pårørende

Ønsker du selv kontakt med andre pårørende som er i en lignende situasjon som deg, kan du ta kontakt med Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), Al - Anon, eller Lærings- og mestringssenteret ved Kompetansesenter Rus- Midt-Norge.

      

RMN

 

Logo TK

 

Følg oss på Facebook

 • Syndikeringsfeil på Facebook

  Denne URL-adressen er ikke lenger gyldig. Hvis du har tilgang, kan du gå til denne siden for å finne den nye URL-adressen: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=187054011334036">https://www

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Denne URL-adressen er ikke lenger gyldig. Hvis du har tilgang, kan du gå til denne siden for å finne den nye URL-adressen: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=187054011334036">https://www.facebook.com/profile.php?id=187054011334036</a>

helse Folkehelse