TREbyentrondheim – skal

  • være pådriver for at det bygges varige bygg til konkurransedyktig pris i
    Trondheim.
  • bidra til regional næringsutvikling ved å etterspørre regionale produkter

  • legge til rette for innovasjon gjennom samarbeid mellom det offentlige, private aktører og akademia

Prosjektet Trebyen Trondheim har de siste 10 år bidratt til en rekke innovative byggeprosjekter i Trondheim med høye ambisjoner innen bruk av tre og energiløsninger. Les rapporten her

Trebyen Trondheim ble i 2016 utpekt som kommunens lokale klimatiltak.

Trebyen Trondheim