Søk etter Trondheimsstoff i:

Bibliotekbasen - bøker
Artikkelbasen  - artikler i bøker og tidsskrift
Trondheim i skjønnlitteraturen  - romaner, dikt og noveller
Trondheimsbilder.no - eldre Trondheimsbilder
Nasjonalbibliotekets avissøk - tilgjengelig fra bibliotekets PC'er og i det trådløse nettverket. Mer om avissøket.

Trondheimssamling 

Omslagsbilde av Historiske Trondheim Den "åpne" delen av samlinga befinner seg i hovedbibliotekets 3. etasje, og de fleste bøkene her kan lånes med hjem. Det er også arbeidsplasser for dem som vil arbeide med lokalhistorie, f.eks. skoleoppgaver.

Foruten lokalhistorisk litteratur rommer Trondheimssamlinga:

Pil Trondheimsaviser på mikrofilm / i digital form
Komplette årganger på mikrofilm av de fleste aviser som har kommet ut i byen:

Adresseavisen 1787-2007 | Arbeider-Avisa 1924-1993 | Avisa Trondheim 1993-1996 | Byavisa 1996-2007 | Dagsavisa 1945-1954 | Dagsposten 1877-1945 | Nasjonalbladet 1922-1942 | Nidaros 1902-1989 | Ny Tid 1899-1947 |Trondheims-Avisa 1989-1990|

I mikrofilmsamlinga finnes det også en del aviser fra Sør-Trøndelag og illegale aviser fra 2. verdenskrig. Les mer

Adresseavisen er for en stor del også tilgjengelig digitalt hos Nasjonalbiblioteket fra 1927 og i ATEKST fra 2000.

Pil Leseapparat for mikrofilm.
Leseapparatet har mulighet for utskrift og nedlasting til minnepinne. Det er mulig å reservere tidsrom (maks 2 timer i gangen).
Ring voksenavdelinga 72 54 74 40.

Pil Klipparkiv
Et omfattende klipparkivet inneholder eldre avisartikler om Trondheim.

PilTrondheimsrommet
En del trondheimslitteratur befinner seg på "Trondheimsrommet" i 2. etasje. Her oppbevarer vi ett eksemplar av alt vi har av lokalhistorisk litteratur. Bøker herifra kan ikke lånes med hjem. Hvis du har behov for å bruke litteraturen og studiemulighetene på dette rommet, kan du kvittere ut en egen nøkkel i skranken på voksenavdelinga. Hjelp oss med å passe på dette tilbudet, slik at vi også i framtida kan ha ei mest mulig representativ samling med litteratur om byens historie.

Trondheimsrommet

Andre nyttige kontakter

Pil Gunnerusbiblioteket
Har tradisjoner tilbake til 1760, og er i dag en del av Universitetsbiblioteket i Trondheim. Stor og verdifull samling av lokalhistorisk litteratur, fotografier m.m.

Pil Statsarkivet i Trondheim
Store samlinger med arkivmateriale. Særlig nyttig utgangspunkt for slektsforskere.

Pil Byarkivet
Disponerer store mengder arkivmateriale knytta til kommunal drift og organisasjon, men også annet materiale som byhistorisk bildearkiv m.m.

Pil Arkivsenteret på Dora 
Byarkivet og Statsarkivet m.fl. er samlokalisert her.

 

Tips oss!

Vi er hele tida på utkikk etter lokalhistorie. Det er ikke alltid like lett å spore opp slike utgivelser, og det er mange hull i samlingene våre. Vi vil svært gjerne ha tips fra brukerne, hvis noen kjenner til bøker/hefter/skrifter som vi ikke har, men burde ha hatt! Vi mottar også gjerne forslag til andre typer forbedringer av det lokalhistoriske tilbudet!

Kontakperson Einar Rædergård
tlf 72547514
e-post: einar.radergard@trondheim.kommune.no