Plan for etablering av nye barnehager

Tabellen under gir en oversikt over prosjekter som det arbeides med i årene 2015-16, i kommunal (k) eller privat regi (p). Det tas forbehold om åpningsdato. Flere av prosjektene erstatter midlertidige barnehager eller barnehager som rehabiliteres, og gir bare noe økning i kapasiteten. Se den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon.

Plan for prosjekter i 2015/16

Skolekrets

Forventet ferdigstilling

 Cecilienborg og Sverresli, rehabilitering av eksisterende anlegg (k)

 Åsveien

 2015

Granåsen, nytt anlegg for midlertidig barnehage (k)

Stavset

2016

Øya, nytt anlegg for barnehagene Sekskanten og Firkanten. Lokaler for innføringsbarnehage (k)

Kalvskinnet

2016

Stubbanvegen, nytt anlegg for barnehagene Smidalen og Øvre Stubban (k)

Utleira

2016

1barnogskole Barnehage