Gebyr, septik og slam

Trondheim bydrift har ansvar for å tømme septik- og private slamtanker i Trondheim kommune.
 
Tanker tømmes minst en gang hvert andre år eller ved behov. Ved bestilling av ekstratømming må gårds- og bruksnummer, adresse, navn og telefonnummer oppgis.

Hvis du skal bestille tømming eller har spørsmål om gebyr, septik/ slam, ring tlf. 72 54 63 74. Åpningstiden er hverdager 08:00 - 15:30.

For andre spørsmål ta kontakt med Trondheim bydrift på tlf. 72 54 64 47. 

For å registrere utkobling av septiktank kan du gå inn her: Utkobling av slamavskiller

Betalingssatser 2017

Kloakkummer, septiktanker og latriner

Kr

Latrinerenovasjon: Pr spann for ukentlig tømming
Flere gangers ukentlig tømming økes avgiften med hva det koster pr spann for ukentlig tømming.

4615

Kloakkummer pr år (spyling eller tømming).

1466,25

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3

2232,50

- Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m3  (pr m3). 416,25
Gebyr for tilsyn og kontroll med mindre avløpsanlegg 463,75


Alle tall i kroner og 25% mva. er inkludert.

9veiogvann Vann og avløp