Søknads- og meldingsskjemaer for bedrifter og konsulenter:

Skjemaer kan sendes ferdig utfylt via epost til:
kundeservice.bydrift@trondheim.kommune.no

Skjemautskrifter på papir kan leveres i vårt kundemottak i 3. etasje i Tempevegen 22, eller sendes i brevpost til:

Trondheim bydrift
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

9veiogvann Vann og avløp