Bestille vannavstenging

Her finner du fremgangsmåte for bestilling av vannavstengning på kommunal vannledning.

Vannavstengninger for planlagte arbeider bestilles via e-post til kundeservice.bydrift@trondheim.kommune.no eller på telefon 72 54 64 47.

Planlagte vannavstengninger bestilles senest kl 14.00 to virkedager før planlagt avstengning. Akutte bestillinger ved feil på privat nett må tilpasses allerede oppsatte avtaler.

Følgende opplysninger ønskes ved bestilling av vannavstengning:

  • Navn på bestillende foretak
  • Kontaktpersonens navn og telefonnummer
  • E-postadresse for vedtak/godkjenning i retur
  • Årsak - for eksempel arbeid i forbindelse med privat nett (stikkledning)
  • Forklaring - hva skal gjøres (reparasjon av rør, ventil etc.)
  • Eksakt adresse (hvor arbeid skal utføres)
  • Ønsket starttidspunkt (dato og klokkeslett)
  • Antatt varighet

Trondheim bydrift vil etter bestilling er mottatt sende følgende dokumentasjon i retur til bestiller:

Se for øvrig dokumentet  Kravspesifikasjon ovenfor godkjente foretak fra Trondheim bydrift VA

9veiogvann Vann og avløp