Vannskade og lekkasje

Her finner du informasjon om vannlekkasje på privat vannledning og registrering av vannskade i bygning på grunn av avløpssystemet eller overflatevann. All reparasjon av private ledninger betales av eier.

Vannskade

Registrering av vannskade i bygning pga. avløpssystemet eller overflatevann:

Registrering av vannskade

Vannlekkasje

Vannlekkasje koster penger og her er en oversikt over anslåtte utgifter per år:

Installasjon  Ca.m3/år  Kostnad pr år
Dryppende kran (ca. 1 drypp/sek)  9  ca.   200 kr.
Rennende kran (ca. 2mm stråle)  45  ca. 1000 kr.
Hull på rør (diameter ca. 0,5 mm)  175  ca. 3800 kr.
Lekkasje i WC (ikke synlig)  100  ca. 2200 kr.
Lekkasje i WC (synlig)  200  ca. 4400 kr.
Lekkasje i WC (urolig overflate)                       400  ca. 8800 kr.

Vannlekkasje i bolig

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr. Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasje.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparasjon omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Trondheim bydrift leter kontinuelig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut et pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

9veiogvann Vann og avløp