Parkering for forflytningshemmede

Søk om parkeringstillatelse (HC-kort) og finn parkeringsplass.

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, også kjent som HC-kort, er et hjelpemiddel for personer har store vansker med å bevege seg og som har konkrete behov for parkeringsplass. Parkeringstillatelsen er ikke en økonomisk støtteordning.

Parkeringstillatelsen er et personlig dokument og kan ikke brukes av andre enn kortinnehaver.

Parkeringsbeviset, altså selve kortet, skal plasseres med forsiden av kortet godt synlig i frontruten. Navn og bilde står på baksiden av kortet. Beviset skal forevises ved kontroll.

Hvordan søker jeg om parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse søker du om ved å logge inn på Mine Sider hos Trondheim kommune.
Søknaden ligger under "Helse og tilrettelegging".

Søk via Mine Sider

 

Om du ikke har mulighet til å søke på nett kan du også fylle ut papirsøknad og sende denne pr. post. 

Søknadsskjema for parkeringstillatelse (PDF)

Skjema for legeerklæring (PDF)

Skjema for institusjon (PDF)

Søknad på papir sendes til:

Trondheim kommune
Trondheim parkering
Pb 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Må jeg kjøre selv for å kunne søke?

Både bilfører og passasjer kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva må jeg ta med i søknaden?

I søknaden må du dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

Søker du som passasjer, må du også dokumentere at du har behov for hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Vi vurderer søknaden ut fra det dokumenterte behovet for parkering og forflytningshemmingen. Vi vurderer kun ut fra konkrete behov og ikke framtidige eller tenkte behov.

Det er også en forutsetning at det finnes parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede på de stedene der du har behov for parkering.

Vilkår for parkeringstillatelsen

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. Misbruk kan også føre til anmeldelse av forholdet.

Du må levere inn parkeringsbeviset når tillatelsen ikke lenger er gyldig.

Du må melde tapt eller stjålet parkeringsbevis til politiet. Send oss en kopi av tapsmeldingen/anmeldelsen.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvor kan jeg parkere?

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere

  • på parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Plassene har ikke alltid merking i bakken og det er alltid skiltet på stedet som gjelder.
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser og i boligsone, uten å betale avgift
  • i utlandet, i den utstrekning det enkelte land fastsetter

Med HC-kort kan du stå parkert dobbelt så lenge som opplyst maks parkeringstid. Dette gjelder for parkeringstid som varer lenger enn 30 minutter. Dette gjelder ikke dersom det opplyst en begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.

Du kan ikke parkere med HC-kort

  • på steder med stans og parkering forbudt, eller i strid med lover og regler
  • på private plasser eller i private parkeringshus, kan det være skiltet med betalingsplikt på HC plasser. Her må du følge skilting på stedet.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan kun benyttes når kortinnehaver er med i kjøretøyet. Kortet må betraktes som et verdipapir.

Hva koster det å parkere?

Med et parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere på både reserverte offentlige handikapparkeringsplasser og alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

På privat regulerte parkeringsplasser og p-hus gjelder egne vilkår.

Tapt kort

Dersom du mister eller blir frastjålet parkeringsbeviset ditt må dette meldes til politiet. 
Send så en kopi av anmeldelse eller tapsmelding til Trondheim parkering. 

Se bunnen av nettsiden for kontaktinformasjon.

Bot

Hvis du parkerer på en handikapparkeringsplass uten å ha parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort), risikerer du å få bot. Bota kan reduseres hvis du kan fremlegge gyldig parkeringsbevis i etterkant.

Du kan få bot av flere grunner

  • Du har ikke parkeringsbevis og har parkert uten tillatelse.
  • Parkeringstillatelsen er ikke gyldig.
  • Parkeringsbeviset er ikke synlig i frontruta.

Se mer informasjon om ulike typer bøter.

Lurer du på hvorfor du har fått bot?

Du finner all informasjon du trenger på selve bota.

Du kan se bilder vi har tatt i saken ved å skanne QR-koden på bota, eller ved å logge inn.

Trondheim parkering sitt system for bøter og gebyr

Betaling

Slik betaler du bota

Klage

Hvordan klage på bot

Fant du det du lette etter?