Ulike typer bøter og gebyr

Kontrollsanksjon

  • Lav sats, 330 kroner, hvis du bryter vilkår, som for eksempel krav til dokumentasjon, på steder med gratis parkering (for eksempel manglende urskive).
  • Normal sats, 660 kroner, hvis du ikke har betalt, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.
  • Høy sats, 990 kroner, hvis du parkerer uten tillatelse på plass for forflytningshemmede.

Parkeringsgebyr

  • 900 kroner, ved feilparkeringer slik som å parkere på fortau, gangveg, sykkelveg, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre parkeringer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
  • 750 kroner, hvis du kjører med piggdekk i sesongen uten piggdekkoblat.

Miljøgebyr